Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

"ΔΙΧΩΣ" του Δημήτρη Κάσσαρη


Ζωγραφίζω μάσκες
Μάσκες δίχως έκφραση
Ψυχή ζωγραφίζω
Ψυχή και έκφραση δίχως μάσκες ζωγραφίζω.

Ζωγραφίζω στόχους
Στόχους δίχως βέλη
Τόξα τεντωμένα ζωγραφίζω
Τόξα και βέλη δίχως στόχους ζωγραφίζω.

Ζωγραφίζω προορισμούς
Προορισμούς δίχως πυξίδα
Να σηκώνω άγκυρες ζωγραφίζω
Άγκυρες και πυξίδα δίχως προορισμούς ζωγραφίζω.

Ζωγραφίζω καθρέφτες
Καθρέφτες δίχως μάτια
Μουσική ζωγραφίζω
Μουσική και μάτια δίχως καθρέφτες ζωγραφίζω.

Ζωγραφίζω βυθούς
Βυθούς δίχως βάθος
Ανακτώ ύψος ζωγραφίζω
Ύψος και βάθος δίχως βυθούς ζωγραφίζω.

Ζωγραφίζω κουμπιά
Κουμπιά δίχως δάχτυλα
Εμπειρία ζωγραφίζω
Εμπειρία και δάχτυλα δίχως κουμπιά ζωγραφίζω.

Ζωγραφίζω άρωμα
Άρωμα δίχως αφή
Πάθος ζωγραφίζω
Πάθος και αφή δίχως άρωμα ζωγραφίζω.

Ζωγραφίζω ταβάνι
Ταβάνι δίχως ιδέες
Να με τινάξει πνεύμα ζωγραφίζω
Πνεύμα και ιδέες δίχως ταβάνι ζωγραφίζω.

Ζωγραφίζω το τέλος
Τέλος δίχως τώρα
Να φωνάζω παρόν ζωγραφίζω
Παρών και τώρα δίχως τέλος ζωγραφίζω.

(από την ποιητική συλλογή "Αλλιώς" του Δημήτρη Κάσσαρη, εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια: