Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

κατά τρόπο θετικό...


ένα χαμόγελο

ή λίγες νότες

ή μια ιδέα

ή δυο λέξεις

ή ένα βλέμμα

ή μια συγκατάβαση

ή λίγο χρώμα

ή κάτι παλιό

ή κάτι νέο

ή μια εικόνα

ή μια μυρωδιά

ή μια παύση...μπορεί ν΄ αλλάξει τη στιγμή
κατά τρόπο θετικό
ώστε να διαφαίνεται στο βάθος
λίγη ελπίδα...