Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Φωτογραφία...
βλέπω το κύμα να έρχεται
το παιδί τρέχει να σταματήσει τη θάλασσα
οι μεγάλοι υψώνουν το φόβο τους και ορμάνε με μαχαίρια και λοστούς
ένα πουλί χάθηκε ήδη
η γυναίκα μαλώνει το άδειο σακάκι...