Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Αίτιο και αιτατό...

όταν στη μαύρη τρύπα κι εσύ πέσεις
θα είναι ήδη περασμένα μεσάνυχτα
και η μέρα που θα ξημερώνει
δεν θα έχει να φέρει
παρά μονάχα τη φρίκη
που τόσο έντεχνα νόμιζες ότι διασκέδαζες...

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

δύο κομμάτια ξύλοΣυγκριτική των Υποκειμένων

Ο εφιάλτης.
το πρωί καφές, μετά δρόμος, μετά πλήθος, μετά κάτι. αδιάφορο προς το παρόν. άνευ προορισμού. χωρίς άλλους. χωρίς πρόσωπα. καθρέφτης: τελεία. «χωρίς σχέδιο»: ελευθερία. ουρά ολοένα πιο αδύναμη να καλύψει το μετά κενό, μετά τίποτα.

Το σωτήριο σχέδιο της ζωής.
το πρωί καφές, μετά δουλειά, μετά φαγητό, μετά οικογένεια, μετά κατανάλωση, μετά ύπνος, το πρωί καφές, μετά κατανάλωση, μετά οικογένεια, ενδιάμεσα λόγια, ενδιάμεσα αποφάσεις, ενδιάμεσα κόμματα, ενδιάμεσα βλέμματα, μετά κάτι, μετά τίποτα.

Αντιστροφή. Συμπεράσματα εκ του αποτελέσματος.
συμβάλλεται με τη λήθη. ενσωματώνεται. περιμένει. στοχεύει στο αύριο. έρχεται. αγαπάει. αγνοεί. απλώνει τα χέρια. επανάληψη σε χρόνο αργό.

αρνείται το χρόνο. το πρόσωπό του. εδώ. μόνο. μ' αυτές τις σειρές από γράμματα. φοβάται τη λήθη. την κανονικότητα. κι όμως. φοβάται αυτό που δεν θα έρθει. χωρίς σχέδιο. χωρίς άλλους. εσω-ματώνεται. απλώνει τα χέρια. ένα κύμα υψώνεται.

Ανοικείωση.
δύο κομμάτια ξύλο τραγουδούν τη θάλασσα.

Γ.Α.Β. 2009